Jdi na obsah Jdi na menu

Informace o projektu

 

 

Idea a poslání projektu Pocta českým řekám

 

Mnozí znás, ti kteří cítí toto úzké spojení člověka spřírodními živly, si stále naléhavěji uvědomují svou vlastní podřízenost a někdy i bezmocnost tváří tvář rozmarům těchto nespoutaných živlů. Dochází jim, že tyto zdánlivé rozmary přírody ve skutečnosti rozmary nejsou, ale že jsou to jen pouhé důsledky bezhlavé a neuvážené činnosti a konání lidí na tomto světě. Činnosti, která narušuje koloběh vody v přírodě.

Jsme malá skupina sochařů, které tyto souvislosti nejsou lhostejné a chtěli bychom alespoň na svém poli působnosti vytvořením soch s vodní tématikou nebo s tématikou člověka ve spojení s řekou či vodou, dát najevo svoje postoje, svoji pokoru a úctu k řekám, potokům, pramenům, vodě, která dává život.

Připojte se i Vy k této myšlence svojí iniciativou, svým nápadem, který by přispěl k jejímu obohacení - k realizaci soch na březích řek, potoků, či rybníků. Ale nejen soch, i laviček zdobených motivy rostlin, či živočichů pro příjemné chvíle strávené u vody. Neboť do projektu „Pocta českým řekám“ se může zapojit kdokoli, kdo sdílí naši společnou myšlenku a úmysl, kdokoli, kdo cítí úzké spojení člověka a řeky, kdo si uvědomuje naši závislost. Může se zapojit například návrhem zajímavého místa pro umístění sochy nebo nápadem na originální ztvárnění určité konkrétní myšlenky s vodní tématikou, ale i odkazem na dalšího člověka, který by se do činnosti našeho nově vznikajícího sdružení, do procesu schválení výběru konkrétního místa, financování a realizace, rád zapojil. Neboť od nápadu k uskutečnění vede dlouhá cesta s mnoha překážkami, je třeba spolupráce mnoha lidí, které ale všechny spojuje myšlenka, uctít české řeky. Myšlenka, která svoji silou a naléhavostí i ty nejtěžší překážky může a dokáže lehce překonat.

Dřevosochání nebude pouze účelovou akcí – vytvoření a umístění soch poblíž koryta řeky, ale bude také vzácnou příležitostí k setkávání lidí podobně naladěných k jejich sbližování a sdílení. Tomu jistě napomůže i široká škála doprovodných akcí, které bude možné v okolí řeky uspořádat či zrealizovat, jež by mohly jistě obohatit místní kulturní život:

 • bude nabídnuta možnost výtvarníkům, malířům ztvárnit určitou vybranou scenérii s řekou jako ústředním motivem
 • -  mladí začínající umělci budou mít příležitost zúčastnit se výtvarného kroužku (práce s hlínou, olejomalba atd.) pod vedením zkušené výtvarnice a lektorky

 • -  v rámci akce, k obohacení vernisáže, bude dán prostor hereckému souboru kprovedení svého představení pod širým nebem, hudebnímu tělesu či jednotlivcům ke své hudební produkci

 • -  bude také nabídnuta možnost ekologům vysadit mladé stromky ke zpevnění břehů, a ve spojení s místními školami nebo dobrovolníky k případnému úklidu břehů (sbírání papírků, PET lahví a jiných nečistot)

Za starých dob, když si lidé chtěli živly naklonit, vykonávali obřady, úlitby a oběti a měli dobré svědomí, že udělali všechno proto, aby přírodní řád a neměnný koloběh fungoval ku prospěchu všech. Lidé žili v souladu s přírodou a v harmonii s ní. Uctívali bohyni deště Dioné, usmiřovali si boha bouřek i bohy větru apod. Dnes jsme již dávno na tyto bohy zapomněli, ale pomalu si začínáme uvědomovat, že není a pravděpodobně v budoucnu ani nebude již takovou samozřejmostí vidět v řekách silný proud čisté vody. Pojďme si tedy alespoň prostřednictvím darů v podobě soch naklonit naše řeky, jejich toky a koryta, pojďme je tím uctít ve svém srdci a vědomí, vzdát jim hold a uznat svoji závislost na vodě, kterou nám přinášejí.

V případě zájmu o uskutečnění této kulturní akce u Vás, se prosím obraťte na sochaře a autora projektu Jana Švadlenku, který Vám na vyžádání zašle k vybrané variantě příslušný rozpočet nebo přijede osobně vše projednat.

 

Varianty projektu Pocta českým řekám

 

I. varianta: dřevosochařské sympozium, 3 - 5 soch, tvorba v místě instalace

 

 • zajištění financování
 • sestavení rozpočtu
 • výběr vhodných lokalit nebo lokality v blízkosti řeky (poblíž vycházkové stezky, dětského hřiště, letní restaurace apod.)
 • příjezd a ubytování sochařů
 • zhotovení betonových základů pro sochy
 • tvorba zvolených uměleckých děl 4 – 6 dní na určeném místě z postavených dubových kmenů
 • ukončení prací
 • instalace uměleckých děl do betonových základů
 • vernisáž s doprovodným programem (hudební produkce atd.)

 

II. varianta: dopravení a instalace již hotových děl, 3 – 5 soch

 

 • zajištění financování
 • sestavení rozpočtu
 • výběr vhodných lokalit pro umístění soch (poblíž vodního toku)
 • vytvoření vybraných uměleckých děl
 • zhotovení betonových základů
 • doprava uměleckých děl na místo určení
 • instalace a ukotvení soch
 • slavnostní odhalení a vernisáž

 

III. varianta: jedna socha vytvořená v místě instalace

 

 • zajištění financování
 • sestavení rozpočtu
 • výběr vhodné lokality pro umístění sochy  
 • postavení kmene v místě tvorby
 • zhotovení betonového základu
 • vytvoření sochy 4 – 6 dní
 • převoz na místo instalace a ukotvení
 • vernisáž, popř. křest sochy

 

IV. varianta: jedna socha dovezená na místo určení

 

 • zajištění financování
 • sestavení rozpočtu
 • výběr místa pro instalaci
 • zhotovení vybraného díla v místě bydliště sochaře  
 • vybudování betonového základu
 • doprava sochy na místo určení  
 • ukotvení a instalace sochy
 • možná vernisáž, křest sochy 

 

Tým projektu Pocta českým řekám:

 

Autor a vedoucí projektu:

Jan Švadlenka, sochař a organizátor dřevosochařských sympozií (ZOO Liberec, Žacléř, Lipová, Lišov, Noviny pod Ralskem)

Více informací + životopis: www.artgallery-svadlenka.cz  

Kontakt: jan.svadlenka@email.cz, tel.: +420 602 209 126

 

Sdružení sochařů:

 

 • Jan Švadlenka
 • Iveta Sadecká 
 • Lenka Severová
 • Denisa Kocvárová 
 • Václav Lemon
 • Tibor Matúz
 • Ivan Šmilauer
 • Jaroslav Homolka

 

Asistenti projektu:

Ing. Karolína Hrdličková, projektová manažerka a fotografka

Jana Dybalová, manažerka, výtvarnice a lektorka

 

 

Umělecká vedoucí divadelní produkce:

Eva Horká, herečka